Członkowie honorowi
Od 2 czerwca 2018 roku naszymi członkami są Państwo Hanna i Antoni Gucwińscy.
Menu
Poznaj nas
Składka członkowska
Regulamin
Deklaracja członkowska
Normy hodowlane
Rejestr Jeży
NEWS
Kontakt
WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ. TO NIC NIE KOSZTUJE. WYSTARCZY ZAŁOŻYĆ KONTO NA FANIMANI I ROBIĆ ZAKUPY. ZA WSZYSTKIE DAROWIZNY BARDZO DZIEKUJEMY. POMÓŻ NAM
MOŻESZ NAM POMÓC RÓWNIEŻ W INNY SPOSÓB: drukując materiały na nieodpłatne prelekcje dla dzieci, udostępniając nam darmowy hosting, przeznaczając produkty dla domów tymczasowych.
Dziękując za wsparcie naszych działań, tutaj zamieścimy Twoją reklamę.
Darczyńca
Współpracujemy
Współpracujemy
Share Button

plakat2

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JEŻA obchodzimy 10 listopada.

Nasze jeże europejskie w „swoim dniu” już śpią snem zimowym.

Dzień ten jest jednak okazją do organizowania imprez. W Stowarzyszeniu już 4 raz będziemy obchodzili ten wyjątkowy dzień.

Dla wszystkich właścicieli jeży pigmejskich, w tym roku organizujemy Wystawę. Dzięki niej, będziecie mogli powalczyć o tytuły i upominki dla swoich ulubieńców. Wasze jeżyki będą mogli poznać i podziwiać inni internauci.

Jest to bardzo ważny dzień w roku, ponieważ jest świetną okazją do rozmowy na temat ochrony środowiska przyrodniczego i zwierząt chronionych.

W dniu tym będziemy prowadzili prelekcje dla dzieci w kilku miejscach w Polsce. Prelekcje będą prowadzone przez Sylwię (hodowla Jeżynka Starachowice), Justynę (hodowla Jeżaki Zwierzaki Gorzyce), Paulinę (hodowla Igielnik Jasło) i Kasię (hodowla JezPigmejski.pl Opole).

Przekazaliśmy też karmę, którą zgromadziliśmy dzięki Wam i współpracy z jezpigmejski.pl – dla Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku.

Oficjalne ogłoszenie wyników OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY JEŻY PIGMEJSKICH: I MIEJSCE Yuna, II MIEJSCE Ismena, III MIEJSCE Boguś, IV MIEJSCE Teodor. Gratulujemy. Każdy jeżyk otrzyma upominek, dodatkowo za I-III miejsca dumni Właściciele kolczaków otrzymają puchary. Prosimy o podanie drogą email adresów do wysyłki nagród.

Liczymy na zdjęcia Laureatów 🙂

Więcej w News

Dzień Jeża 2016 WYSTAWA I WYBORY MISS/MISTERA

Ismena i Boguś walczą o II i III miejsce. Mamy remis. Dlatego na Facebook rozstrzygniemy o II i III miejscu. Od jutra, tj. 8/11 do 9/11 jeżyki będą zbierać Wasze “Lubię to”

UWAGA – JUŻ MOŻECIE GŁOSOWAĆ/ POMÓŻCIE WYGRAĆ WASZEMU FAWORYTOWI! WEJDŻ NA forum.jezpigmejski.org – zaloguj się – pod postem Twojego faworyta daj odpowiedź – opublikuj – jeżyk ma Twój głos

ZGŁOSZONO 4 JEŻYKI. DLATEGO WSZYSTKIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO KAT. NAJSYMPATYCZNIEJSZY JEŻYK.
JezHappy BOGUŚ – LINK DO PREZENTACJI
JezHappyISMENA – LINK DO PREZENTACJI
JezHappy YUNA – LINK DO PREZENTACJI
JezHappy TEODOR – LINK DO PREZENTACJI

 OCENA KOMISJI:
Ismena  3, 4, ?(jako skrajne odrzucone), RAZEM: 7 PKT
Yuna  5, 5, 5, RAZEM: 10 PKT (jedna punktacja wg regulaminu traktowana jako skrajna i odrzucone 5 pkt)
Teodor  0 (jeżyk członka komisji), 3, 3, RAZEM: 6 PKT
Boguś  4, 4,4, RAZEM: 8 PKT (jedna punktacja wg regulaminu traktowana jako skrajna i odrzucone 4 pkt)1. Punkty Justyna
2. Punkty Paulina
3. Punkty Kasia
 WG KOMISJI
Prowadzi Yuna z 10 pkt
Za nią Ismena 7 pkt.
Teodor 6 pkt.
Boguś 8 pkt.
 
WASZE GŁOSOWANIE:
Yuna 23 GŁOSY – 5 PKT.
Ismena 15 GŁOSÓW – 4 PKT.
Teodor 3 GŁOSY – 2 PKT.
Boguś 12 GŁOSÓW – 3 PKT.
 

1. W terminie 14-21 października 2016r. osoby mogą wysyłać zgłoszenie jeża PIGMEJSKIEGO.
Jeż musi być zarejestrowany w bazie PRJH.
Wzór zgłoszenia:
Imię jeża,
wiek,
kolor jeża,
kolor oczu,
kolor nosa,
kolor skóry na grzbiecie,
jeżeli pinto/snowflakes to % ilość białych igieł.
nr PRJH,
płeć,
waga,
mail Właściciela jeża,
Imię Właściciela jeża.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć 4 zdjęcia zgłaszanego jeżyka. Zdjęcia należy wykonać przy naturalnym oświetleniu, bez lampy błyskowej.
Zdjęcia: z góry jeżyka, igły na łepku, zdjęcie pysia i czwarte dowolne za wyjątkiem jeżyków pinto oraz Facial Patterns – w przypadku tych jeżyków ostatnie zdjęcie powinno umożliwić komisji ocenę rozkładu pinto lub Facial Patterns.
Bardzo mile widziany filmik ze zgłaszanym jeżykiem do 15 sekund.
Filmik zamieszczamy w sieci i w zgłoszeniu przesyłamy link.

Zgłoszenie należy wysłać na adres Organizatora: stowarzyszenie.jezafrykanski@gmail.com

3. Ocena i rozstrzygnięcie Wystawy

3.1 Komisja w składzie 3 osób wyznaczonych przez Organizatora Wystawy, ocenia kolor jeża na podstawie opisu i zdjęć. Każda z osób Komisji przyznać od 1 do 5 punktów dla danego jeża. Najniższa punktacja jest odrzucana.
Jeżeli zostałby zgłoszony jeż ze Stowarzyszenia osoby, która jest w komisji, to nie bierze ona udziału w ocenie.

3.2 Zgłaszane jeżyki są przydzielane do odpowiedniej kategorii kolorystycznej przez Komisję, na podstawie przesłanego zgłoszenia.
Komisja zastrzega prawo zmiany kategorii kolorystycznej jeża, jeżeli uzna, że zgłoszony jeż nie spełnia wzorca kolorystycznego w zgłoszonej kategorii.
Aby dana kategoria brała udział w Wystawie, muszą być do niej zgłoszone chociaż 3 jeże.

3.3 Dodatkowa kategoria „sympatyczny jeżyk” jest kategorią otwartą, do której zostają przeniesione jeżyki, które nie zakwalifikowały się do żadnej kategorii kolorystycznej. Do takiej sytuacji dojdzie, gdy do danej kategorii kolorystycznej zostanie zgłoszona/przydzielona mniejsza ilość jeży niż w punkcie 3.2

3.4 Do 25 października pod adresem http://forum.jezpigmejski.org zostaną zamieszczone zgłoszone jeżyki, wraz z przydziałami do kategorii.
Internauci od 26 października do 5 listopada 2016r. oceniają jeże na forum. Każdy może zagłosować na jednego jeża w danej kategorii. Najwyżej oceniany jeż (z największą ilością oddanych głosów) otrzymuje 5 pkt., kolejne 4, 3, 2, 1 pkt.

3.5 Punkty przyznawane przez członków komisji i internatów są sumowane.
3.6 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10 listopada 2016r.

4. Nagrody
4.1 Za wygranie kat. kolorystycznej – tytuł Miss/Mister z wpisaniem do rodowodu (kolor pomarańczowy), rodowód w formie papierowej oraz kotylion i rzeczowy upominek niespodzianka dla jeżyka, za II miejsce kotylion i dyplom.
Kategoria dodatkowa (sympatyczny jeżyk) za I miejsce kotylion/puchar, nagroda rzeczowa dla jeżyka, dyplom, za II i III miejsce kotylion i dyplom.

4.2 Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Właścicieli Zwycięzców szczegółowego adresu do wysyłki nagrody.
W przypadku braku odpowiedzi na email z prośbą o adres do wysyłki nagrody, w terminie 10 dni, ewentualna nagroda rzeczowa zostanie przydzielona kolejnemu jeżykowi.

5. Informacje dodatkowe

5.1 W ramach działań promocyjnych propagowania informacji o jeżach pigmejskich w 2016r. Zostaje zorganizowana Wystawa z Okazji Dnia Jeża.

5.2 Organizatorem Wystawy jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykańskich.

5.3 Zgłoszenie fotografii na Wystawę odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres stowarzyszenie.jezafrykanski@gmail.com
Zdjęcia musi być w formacie JPG, a wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

5.4 Uczestnik może zgłosić na Wystawę maksymalnie 2 jeże pigmejskie.

5.5 Obróbka zdjęć przesłanych na Wystawę może polegać jedynie zmniejszeniu rozdzielczości zdjęcia, wycięciu zbytecznego tła. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
5.6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
5.7 Prace niespełniające wymogów regulaminu Wystawy zostaną odrzucone.
5.8. Zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii Wystawy z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Wystawy nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Wystawy na stronie www Organizatora, forum oraz Facebooku.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz w innych publikacjach związanych z Wystawą.
5.9 Przekazanie prac Wystawowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Wystawy dostępny jest na stronach internetowych www.jezpigmejski.org; http://www.forum.jezpigmejski.org
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6.3. Wystawa nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
6.4. Zgłoszenie fotografii do Wystawy i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Wystawy warunków niniejszego regulaminu.