Członkowie honorowi
Od 2 czerwca 2018 roku naszymi członkami są Państwo Hanna i Antoni Gucwińscy.
Menu
Poznaj nas
Składka członkowska
Regulamin
Deklaracja członkowska
Normy hodowlane
Rejestr Jeży
NEWS
Kontakt
WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ. TO NIC NIE KOSZTUJE. WYSTARCZY ZAŁOŻYĆ KONTO NA FANIMANI I ROBIĆ ZAKUPY. ZA WSZYSTKIE DAROWIZNY BARDZO DZIEKUJEMY. POMÓŻ NAM
MOŻESZ NAM POMÓC RÓWNIEŻ W INNY SPOSÓB: drukując materiały na nieodpłatne prelekcje dla dzieci, udostępniając nam darmowy hosting, przeznaczając produkty dla domów tymczasowych.
Dziękując za wsparcie naszych działań, tutaj zamieścimy Twoją reklamę.
Darczyńca
O nas

Jesteśmy pierwszym w Polsce zarejestrowanym stowarzyszeniem miłośników i hodowców jeży pigmejskich.


Wyślij nam email: kliknij tutaj


tel: 791225050


Zapraszamy na forum. Znajdziesz tam informacje o jeżykach. Pomoc medyczną i dużo, dużo więcej

Współpracujemy
Współpracujemy
Share Button

STATUT

STOWARZYSZENIA Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykańskich

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Pigmejskich Jeży Afrykańskich w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Siedzibą stowarzyszenia są Starachowice, ul. Wrzosowa 79

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o  Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie informacji o pigmejskich jeżach afrykańskich.

 2. Popularyzacja i kształtowanie postaw proekologicznych, sprzyjających ochronie zwierząt i ochronie dziedzictwa przyrodniczego jako naturalnego środowiska człowieka.

 3. podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym jeżom pigmejskim oraz zwierzętom dzikim, w szczególności jeżom europejskim

 4. Wymiana informacji i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.

 5. Prowadzenie rejestracji pigmejskich jeży afrykańskich.

 6. Współpraca i wymiana informacji z podobnymi organizacjami poza Polską.

 7. Prowadzenie i wydawanie rodowodów genetycznych

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Udzielanie się na forach internetowych i grupach dyskusyjnych.

 2. Reprezentowanie interesów pigmejskich jeży afrykańskich przed władzami i instytucjami w kraju. W szczególności współudział w tworzeniu bądź modyfikowaniu przepisów prawa dotyczących Pigmejskich jeży afrykańskich.

 3. Prowadzenie poradnictwa.

 4. Prowadzenie polskiej bazy danych pigmejskich jeży afrykańskich.

 5. Prowadzenie domów tymczasowych dla jeży pigmejskich.

 6. Opracowywanie ogólnopolskich norm hodowlanych jeży pigmejskich

 7. Udzielanie informacji i wsparcia opiekunom jeży pigmejskich

 8. Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu edukacji humanitarnej i ekologicznej, we wszystkich typach szkół i przedszkoli, dla innych organizacji pozarządowych, a także dla osób prywatnych.

 9. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową

 10. Współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi.

   

Str.: 1 2 3 4